Wat is Cinacalcet Will Pharma?

Cinacalcet Will Pharma behoort tot de calciumregulerende en anti-parathyroïde middelen.

De bijschildklieren produceren het  bijschildklierhormoon (parathyreoïd hormoon, PTH). De calciumreceptor op het oppervlak van de hoofdcel van de bijschildklier speelt de belangrijkste rol wat betreft het regelen van de secretie van PTH.  Het PTH speelt een belangrijke rol bij de calcium- en fosfaathuishouding van het lichaam. Het zorgt voor de opname van calcium uit de darm en voor de uitscheiding van fosfaat door de nieren. Cinacalcet is een calcimimeticum dat PTH-concentraties rechtstreeks verlaagt door het verhogen van de gevoeligheid van de calciumreceptor voor extracellulair calcium. De verlaging van PTH is geassocieerd met een gelijktijdige verlaging van serumcalciumconcentraties.  Nadat steady-state is bereikt, blijven serumcalciumconcentraties constant gedurende het doseringsinterval.

 

Doseringen:

  • Cinacalcet Will Pharma 30 mg, filmomhulde tabletten. Elke tablet bevat 30 mg cinacalcet (als hydrochloride)

  • Cinacalcet Will Pharma 60 mg, filmomhulde tabletten. Elke tablet bevat 60 mg cinacalcet (als hydrochloride)

  • Cinacalcet Will Pharma 90 mg, filmomhulde tabletten. Elke tablet bevat 90 mg cinacalcet (als hydrochloride)

 

Indicatie:

De therapeutische indicaties van Cinacalcet Will Pharma zijn:

Secundaire hyperparathyreoïdie

Volwassenen

Behandeling van secundaire hyperparathyreoïdie (HPT) bij volwassen dialysepatiënten met ernstig nierfalen (End-Stage Renal Disease; ESRD).

 

Pediatrische patiënten

Behandeling van secundaire hyperparathyreoïdie (HPT) bij kinderen van 3 jaar en ouder met ernstig nierfalen (ESRD) die onderhoudsdialysetherapie ondergaan en bij wie de secundaire HPT niet op een adequate manier onder controle kan worden gehouden met standaardbehandeling.

Cinacalcet Will Pharma kan zo nodig worden gebruikt als onderdeel van een therapeutisch regime, met fosfaatbinders en/of vitamine-D-sterolen.

 

Parathyroïdcarcinoom en primaire hyperparathyreoïdie bij volwassenen

Reductie van hypercalciëmie bij volwassen patiënten met:

  • Parathyroïdcarcinoom
Primaire HPT waarbij parathyroïdectomie op basis van serumcalciumconcentraties (zoals bepaald door relevante behandelingsrichtlijnen) geïndiceerd zou zijn, maar waarbij parathyroïdectomie klinisch niet aangewezen of gecontra-indiceerd is.
 

Meer informatie:

- Cinacalcet Will Pharma is alleen op recept verkrijgbaar
- Lees voor gebruik altijd de bijsluiter.
Download hier de bijsluiter van Cinacalcet Will Pharma
- Voor meer informatie over de behandeling kan men het beste de arts of apotheker raadplegen
- Heeft u vragen of opmerkingen over dit product? Neem dan contact met ons op.

 

Bent u een medisch professional?

Wilt u meer weten over de klinische gegevens, farmacologische eigenschappen en farmaceutische gegevens van Cinacalcet Will Pharma? Klik hier voor meer informatie over dit product.