Transparantie

Stchting Code Geneesmiddelenreclame en Koag-Kag

In Nederland houdt Will Pharma zich onder andere aan de regels van de Koag-Kag en de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR).  De CGR stelt gedragsregels voor reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgprofessionals en farmaceutische bedrijven. De CGR heeft als doel de geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in goede banen te leiden.

 

De Koag-Kag (Keuringsraad) beoordeeld gezondheidsclaims en medische claims in publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen, medisch (zelfzorg) hulpmiddel of gezondheidsproducten. Hierover zijn regels opgesteld en de Keuringsraad ziet toe op de naleving van deze regels.

 

Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in Nederland

Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling zo transparant mogelijk te maken, heeft de CGR vanaf 2016 alle aangesloten geneesmiddelenfabrikanten in Europa gevraagd deze bedragen te publiceren. De R&D-kosten bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies en prospectieve niet-interventie studies.

In 2017 bedroegen de uitgaven van Will Pharma voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland in totaal € 20.573,87