The ART of Healthcare


Streven naar actieve partnerships om het welzijn van patienten te bevorderen. Dat is een missie die bij Will Pharma tot kunst is verheven. Want het leveren van goede zorg is een kunst.
Will Pharma wil graag een bindende rol vervullen. Door mensen samen te brengen. Door bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, diëtisten, patiëntenverenigingen en apothekers te verbinden. Zo heeft Will Pharma onlangs een bijeenkomst georganiseerd over het prikkelbare darm-syndroom. Een vervelende aandoening waarvan maar liefst 2 miljoen Nederlanders dagelijks last van hebben. Door het samenbrengen van medische zorgverleners uit verschillende disciplines, en in samenspraak met patienten, ontstonden er mooie initiatieven. Initiatieven die de zorg gaan verbeteren.
De kunst voor Will Pharma is om door samenwerking het  beste uit zorgverleners naar boven te krijgen, waardoor de juiste zorg bij de juiste patiënt terecht komt.


 

 

Awareness

Wensen en dromen

Voor een goede samenwerking is het van belang elkaars wensen en dromen te kennen. Door een goede samenwerking kunnen we samen de zorg verbeteren. De gezondheidszorg verandert voortdurend. Waar liggen de kansen voor goede samenwerkingen? Dat is wat wij bedoelen met awareness.
 

 

Respect

Accepteer elkaars verschillen

Respect is voorwaarde van een gelijkwaardige samenwerking. Een samenwerking waar het niet gaat om functie of status. Maar waar het gaat om de gedeelde passie om de beste zorg te leveren. Om de patient de beste kwaliteit van leven te bieden. Een samenwerking met respect voor elkaar als mens.
 

 

Trust

Een succesvolle samenwerking is gebaseerd op vertrouwen

Vertrouwen is de vrucht van awareness en respect. Wanneer er in een relatie vertrouwen is, heeft dit een opbouwend effect op de samenwerking.