Missie, visie en waarden

 

Missie:

Onze missie is het streven naar actieve partnerships om het welzijn van patienten te bevorderen.

 

Visie:

Will Pharma gelooft in een optimale gezondheidszorg gebaseerd op respect en vertrouwen tussen de partners. Wij van Will Pharma hebben als doel het op de markt brengen van goede kwaliteitsproducten om de kwaliteit van leven van de patienten te verbeteren. Dagelijks werken wij samen met onze partners voor het bieden van oplossingen voor de gezondheidszorg.

 

Waarden:

Bij alle activiteiten en beslissingen van Will Pharma laten wij ons leiden door 5 kernwaarden. Passie, Ondernemerschap, Kwaliteit, Respect en Succes.

 

 

 

 

Passie

Vernieuwend bezig zijn kan alleen door het delen van passie. Samenwerken met onze partners zorgt voor verbondenheid en wederzijdse loyaliteit. Het enthousiasme waarmee samen wordt gewerkt aan innovaties om patiënten een nog betere kwaliteit van leven te bieden, geeft veel energie en dankbaarheid. Naar elkaar luisteren en in discussie gaan. Het aanscherpen van de overtuigingskracht om van de gebaande wegen af te wijken en nieuwe horizons te verkennen.  Want wat is er mooier dan samen werken aan een gezondere wereld.

 

Ondernemerschap

Ondernemerschap is risico nemen. Zonder lef geen vernieuwing. Vernieuwing is kansen zien en keuzes maken. Ook investeringen in keuzes die achteraf niets opleveren. Maar ook dat hoort bij ondernemerschap. We houden ons vast aan de focus om de kwaliteit van leven van onze patienten te verbeteren. Met het organiseren van de juiste dosis creativiteit blijft Will Pharma pro-actief zoeken naar medicijnen voor talloze aandoeningen waarvoor nog geen of onvoldoende uitkomst is.

 

Kwaliteit

Kwaliteit krijg je door kennis te delen. Will Pharma luistert en leert van haar partners. We delen onze ervaringen, de slechte en de goede, om zo tot de beste uitkomst te komen. We kijken kritisch naar ons zelf en waarderen ook feedback van onze partners. Dit is verankerd in de structuur van ons bedrijf. Zo bouwen we aan betrouwbare kwaliteit.

 

Respect

Respect is elkaar serieus nemen. Niet alleen je eigen verhaal willen doen, maar vooral luisteren naar medische zorgverleners, en waar nodig informeren. Samen hebben we als doel de wereld gezonder te maken en de patiënt een betere kwaliteit van leven te geven. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, als je elkaars mening maar accepteert en waardeert. Respect is ook afspraken nakomen. Als je doet wat je belooft, wordt je vanzelf meer gegund.

 

Succes

Succes is de beloning van goed ondernemerschap en goede samenwerking met onze partners. Succes delen we samen. Want zowel patiënt, zorgverlener als Will Pharma profiteren van onze mijlpalen. Succes voor Will Pharma is als de kwaliteit van leven van de patienten verbeterd en als we een goede bijdrage hebben geleverd aan de gezondheidszorg in Nederland. Succes vieren we dan ook graag samen.